RELATED SITES

CezeriLAB

Open Cezeri Library Dersleri

Uluslararası El-Cezeri Inovasyon Günleri

Google Akademik Sayfası

PUBLICATIONS

SCI Journal

--- ATAŞ, MUSA, et al. "Biometric identification using panoramic dental radiographic images with few-shot learning." Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences 30.3 (2022): 1115-1126.

--- Ataş, Musa, Mehmet İrfan Yeşilnacar, and Ayşegül Demir Yetiş. "Novel machine learning techniques based hybrid models (LR-KNN-ANN and SVM) in prediction of dental fluorosis in groundwater." Environmental Geochemistry and Health (2021): 1-15.

--- Yetis, Aysegul Demir, Mehmet Irfan Yesilnacar, and Musa Atas. "A machine learning approach to dental fluorosis classification." Arabian Journal of Geosciences 14.2 (2021): 1-12.

--- Ataş, Musa. "Hand Tremor Based Biometric Recognition Using Leap Motion Device," in IEEE Access, vol. PP, no. 99, pp. 1-1. doi: 10.1109/ACCESS.2017.2764471

--- Ataş, Musa. "Open Cezeri Library: A novel java based matrix and computer vision framework." Computer Applications in Engineering Education 24.5 (2016): 736-743. http://dx.doi.org/10.1002/cae.21745

--- Ataş, Musa, et al. "Use of interactive multisensor snow and ice mapping system snow cover maps (IMS) and artificial neural networks for simulating river discharges in Eastern Turkey." Arabian Journal of Geosciences 9.2 (2016): 1-17. DOI: 10.1007/s12517-015-2074-2

--- Ataş, Musa, Yardimci, Yasemin., Temizel, Alptekin. "A New Approach to Aflatoxin Detection in Chili Pepper by Machine Vision", Computers and Electronics in Agriculture, Volume 87, p. 129-141.(2012) http://dx.doi.org/10.1016/j.compag.2012.06.001

Refereed Journal

--- Khalifa, Isamadeen A., et al. "Image steganalysis in frequency domain using co-occurrence matrix and Bpnn." Science Journal of University of Zakho 7.1 (2019): 27-32.

--- Yasser, Fadhel, Ataş Musa, and Abdulhakim Revink. "Miniaturization of a planar strip-shaped monopole antenna for wlan application." Journal of Duhok University 20.1 (2017): 77-89.

--- Ataş, Musa, et al. "Fast Weighing of Pistachio Nuts by Vibration Sensor Array." International Journal of Electronics and Electrical Engineering Vol. 4, No. 4. (2016) doi: 10.18178/ijeee.4.4.313-317

--- Ataş, Musa, et al. "Prediction of Resonance Frequency of Aperture Coupled Microstrip Antennas by Artificial Neural Network." International Journal of Engineering Sciences & Research Technology Vol. 5, No. 5. (2016) DOI: 10.5281/zenodo.160855

National Journal

--- Ataş, Musa. "Fıstık sınıflandırma sistemi için Siirt fıstığı imgelerinden gürbüz özniteliklerin çıkarılması." Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi (2016), Cilt:7, Sayı:1, Sayfa:93-107.

--- Ataş, İsa, Kurt, M. Bahattin, and Ataş Musa. "Açıklık kuplajlı mikroşerit yama antenler için yapay sinir ağ modeli." (2013): 69-75.

--- Ataş, M., Yardımcı Y., Temizel, A., "Aflatoksinli Biberlerin Hiperspektral Görüntülerinin Sınıflandırılmasında Yeni Yaklaşımlar", Dokuz Eylül Mühendislik Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi. 12(3), (2010).

International Conference

--- Ataş, M., Ataş, İ., "Vectorization Operations in Open Cezeri Library", INESEC'2016, (2016), Diyarbakır.

--- Ataş, M., "Determining the Ideal Exposure Time For Hyperspectral Cameras", INESEC'2016, (2016), Diyarbakır.

--- Ataş, M., Doğan, Y., "Detection of Aflatoxin Signature with Hyperspectral Imaging", IDAP'2016, (2016), Malatya.

--- Doğan, Y., Ataş, M. "Classification of Siirt and Antep Pistachio nuts based on Computer Visio", IDAP'2016, (2016), Malatya.

--- Ataş, M., Doğan, Y., Ataş, İ., "Fast Weighing of Pistachio Nuts by Vibration Sensor Array", ICACTE (2015), Berlin.

--- Ataş, M., Doğan, Y., "Classification of Closed and Open Shell Pistachio Nuts by Machine Vision", ICAT'2015, (2016), Antalya.

--- Özbek, M.E., Kara, A., Ataş, M., "Software Technologies, Architectures and Interoperability in Remote Laboratories", ITHET'10 Proceedings of the 9th international conference on Information technology based higher education and training, (2010).

--- Ataş, M.,Yardımcı Y., Temizel, A., "Aflatoxin Contaminated Chili Pepper Detection by Hyperspectral Imaging and Machine Learning". Proc. SPIE, Optics for Natural Resources, Agriculture, and Foods, (2011).

National Conference

--- Doğan, Y. and M. Ataş, "Prediction of adaptive exposure time in hyperspectral bands for industrial cameras," 2015 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, 2015, pp. 657-660. doi: 10.1109/SIU.2015.7129910

--- Ataş, M. and Doğan, Y. "Adaptive High Dynamic Range," 2015 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, 2015, pp. 411-414. doi: 10.1109/SIU.2015.7129846

--- Ataş, M., Dikici, A. and Tümay, A. "Ahbs İstemci Yazılımı Standardizasyonu Yol Haritası.", Akademik bilişim konfernası, Antalya, 2014.

--- Özdemir, C. and M. Ataş, "A novel similarity algorithm for fixing erroneous turkish text and detection of roots," 2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Trabzon, 2014, pp. 830-833. doi: 10.1109/SIU.2014.6830358

--- Doğan, Y., Ataş, M. and Özdemir, C. "A new approach for plotting raster based image files," 2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Trabzon, 2014, pp. 1027-1030. doi: 10.1109/SIU.2014.6830407

--- Ataş, M., Dogan, Y. and Ataş, İ., "Chess playing robotic arm," 2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Trabzon, 2014, pp. 1171-1174. doi: 10.1109/SIU.2014.6830443

--- Ataş. M, Kaya, Y., Uyar, M. "An efficient rotation invariant feature extraction method based on ring projection technique",IEEE 21st Signal Processing, Communication and Applications Conference at Cyprus International University,Cyprus, (2013).

--- Özdemir, C., Ataş., Özer, A. "Classification of Turkish Spam e-mails with Artificial Immune System",IEEE 21st Signal Processing, Communication and Applications Conference at Cyprus International University,Cyprus, (2013).

--- Uyar, M., Kaya, Y., Ataş M "Classification of power quality disturbances based on S-transform and image processing techniques",IEEE 21st Signal Processing, Communication and Applications Conference at Cyprus International University,Cyprus, (2013).

--- Ataş, M., Temizel, A., Yardımcı, Y., "Using Hyperspectral Imaging and Artificial Neural Network for Classification of Aflatoxin Contaminated Chili Pepper", IEEE 18th Signal Processing, Communication and Applications Conference at Dicle University,Diyarbakır(2010).

RESEARCH AREAS

- Machine Learning

- Deep Learning

- Domain Specific Language

- Biometric Recognition

- Hyperspectral Imaging

- Food Safety

- Machine Vision

- Computer Vision

- Image Processing

- Artificial Intelligence

- Artificial Neural Network

- Pattern Recognition

- Robotics

- Virtual Reality

- Augmented Reality

- Graphics & OpenGL

PROJECTS

--- SİU-BAP, 2022-SİÜMÜH-015 ,"(Cezeri Campus Car) Otonom Araç Yazılımı Geliştirme Projesi", Proje Yürütücüsü, 2022-Devam Ediyor .

--- SİU-BAP, SİÜ-FEB-21 ,"İHA İmgelerinden Bilgisayar Görüsü Kullanılarak Ağaç Sayısı Kestirimi"", Proje Yürütücüsü, 2017-2018 .

--- TÜBITAK TEYDEB 1512, 2150154,"Bilgisayar Destekli Fıstık Sınıflandırma Sistemi". Proje Yürütücüsü, 2016-2017.

--- TÜBİTAK ARDEB, 1005, 113E620,"Siirt Fıstığının Bilgisayarlı Görü Sistemi Kullanılarak Otomatik Olarak Sınıflandırılması", Proje Yürütücüsü, 2013-2015 .

--- TÜBİTAK ARDEB, 1003, 113E040,"Karma Gerçeklik (Mixed Reality) Teknolojisi ile Eğitmenlerin Eğitilmesi Projesi", Araştırmacı, 2013-2016 .

--- SİU-BAP, SİÜ-MÜH-M6 ,"Bilgisayarlı Görü Tekniği Kullanılarak Siirt Fıstığında Aflatoksin Tespiti Üzerine Bir Araştırma", Proje Yürütücüsü, 2013-2016 .

--- Avrupa Birliği ERRL Projesi" Atılım Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü, Araştırmacı Yazılım Mühendisi. (2007-2008).

--- TUBITAK ARDEB, 1001, 104M569,"Robotlarda Görme ve Ses Algılama Becerilerinin Dinamik Çevre Şartlarında Geliştirilmesi", Proje Yürütücüsü, (2007).

PATENTS

[1] BİLGİSAYAR DESTEKLİ GIDA SINIFLANDIRMA MAKİNESİ, 2017-GE-275581 evrak ve 2017/10234 başvuru numarası. İncelemeli patent olarak tescillenmiştir.

AWARDS

[1] Proje Pazarı Ödülü, Harran University 2017.

[2] En iyi bildiri ödülü, İnönü University 2016.

[3] Alper Atalay Best Student Paper Award SIU-2010.

[4] Software Quest Competition, Bilkent University (Best Web Database: online-learning for HMYO) 2004.